MK Nr.793 likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība.

Atsauce uz: http://www.likumi.lv/doc.php?id=144670

Nodokļa maksātājam ir tiesības no autoratlīdzības summas atskaitīt likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktā minētos zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu, šādā apmērā:

  • 40% apmērā par mūzikas darbu (operas, baleti, operetes, mūzika citiem skatuves darbiem, kamerdarbi, simfoniskie, vokāli simfoniskie un kora darbi, darbi pūtēju orķestrim) radīšanu un publicēšanu;par skulptūru, monumentāli dekoratīvās glezniecības, dekoratīvi lietišķās un noformētājas mākslas, stājglezniecības, teātra dekorāciju mākslas un dažādas tehnikas grafikas darbu radīšanu.
  • 30% apmērā par māksliniecisku grafiku un fotodarbu radīšanu iespiešanai un izstādēm, kā arī datorgrafiku un videodarbu radīšanu;par atklājumu, izgudrojumu un rūpniecības paraugu radīšanu (no honorāra par to izmantošanu pirmajos divos gados).
  • 25% apmērā par citiem mūzikas darbiem.
  • 20% apmērā ar arhitektūras projektu radīšanu;par dizaina projektiem.
  • 15% apmērā par citu - šajā punktā neminētu - darbu radīšanu.

Kalkulators:

Autoratlīdzība:


Mūsu klienti