• Tid är pengar!

 • Professionell handläggning – personlig service

 • Bli fri från ekonomiska bekymmer

 • Tid är pengar!

  Mera frihet att förvalta sin tid
 • Professionell handläggning – personlig service.

 • Bli fri från ekonomiska bekymmer

Bokföringstjänster för juridiska personer

 • Revisionskonsultering för juridiska personer;
 • Konsultering angående tullärenden.

Bokföringstjänster för enskilda personer

 • Upprättande av skatterapporter
 • Upprättande av den årliga skattedeklarationen
 • Upprättande av ytterligare rapporter
 • Representation i den statliga skattemyndigheten, bestridande av skattekontroll, upprättande av anspråk för domstolen och representation i förvaltningsdomstolen.
 • Skatterådgivning för enskilda personer

Juridiska tjänster

 • Handelsrätt (registrering av företag i Handelsregistret, ändringar);
 • Transaktioner med fast egendom;
 • Arbetsrätt;
 • Familjerätt;
 • Överklagande av ett revisionsbeslut och andra beslut från den statliga skattemyndigheten (inklusive ärenden rörande tull- och administrativa överträdelser);
 • Representation av klientens intressen i statliga, kommunala och domstolsinstitutioner.

Sacco

SACCO är en av det första högkvalitativa leverantörerna av redovisningstjänster och skatterådgivning i Lettland och är aktivt sedan januari 1996.

Företaget anställer ett team om 9 yrkespersoner vilka säkerställer personlig handläggning av varje klient och erbjuder de mest fördelaktiga redovisnings- och skattelösningarna.

Vi erbjuder ett stort utbud redovisningstjänster till våra klienter – från företagsregistrering till skatteoptimering.

Tio års erfarenhet från arbetet med företag från fler än 40 olika industrier gör det möjligt för oss att tillhandahålla bokföringstjänster av högsta kvalitet.

Grunden för vår arbetsorganisation är våra anställdas områdesspecialisering, och dessutom är samtliga anställd insatta i hela sfären.

Samtliga tjänster är tillgängliga på de lettiska, engelska och ryska språken.

Det betyder inget hur olik du är!