• grāmatvedības kārtošana, nodokļu plānošanas un nodokļu konsultāciju pakalpojumi. Pakalpojumu kvalitāte atbilst gan Latvijā, gan ārvalstīs pieņemtiem standartiem;
  • konsultācijas juridisko personu audita lietās;
  • konsultācijas pēcmuitošanas pārbaužu (t.sk. muitas auditu) lietās – Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu apstrīdēšana, pieteikuma tiesai sagatavošanu un pārstāvību Administratīvajā tiesā;
  • konsultācijas administratīvo pārkāpumu lietās nodokļu un muitas jomā – pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā, lēmumu par administratīvo sodu uzlikšanu apstrīdēšanu, pieteikuma tiesai sagatavošanu un pārstāvību Administratīvajā tiesā;
  • Konsultācijas muitas jomā.