Kompānijā strādā  profesionālu darbinieku komanda, kas katram klientam nodrošina individuālu pieeju un piedāvā izdevīgākos grāmatvedības un nodokļu risinājumus.

Mūsu darba organizācijas pamatā ir darbinieku specializācija dažādās jomās, turklāt katrs darbinieks ir kompetents arī nozarē kopumā.

SACCO konsultanti ir zinoši un pieredzējuši savas nozares speciālisti ar ilggadīgu darba pieredzi nodokļu administrācijas struktūrās.

Jūsu drošības garants ir SACCO pakalpojumu civiltiesiskā apdrošināšana, kas uzņēmumam ir kopš 2008.gada.

Sacco - Ingrīda

Mg.oec. Ingrīda

Grāmatvede

Izglītība:

Latvijas Universitāte. Profesionālais maģistra grāds ekonomikā.

Latvijas Universitāte. 5.profesionālās augstākās izglītības līmenis- ekonomika, finanšu un vadības grāmatvedība, audits, starptautiskie grāmatvedības standarti.

 

 
Sacco - Anda

Anda

Grāmatvede 

Izglītība:

Latvijas universitāte, Ekonomista kvalifikācija.

 

 
Sacco - Anita

Anita

Grāmatvede 

Izglītība:

Latvijas Universitāte, Ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā.
Latvijas Universitate, Finanšu un kredīta speciāliste.

 

 
Sacco - Gunta

Mg.iur. Gunta

Juriste

Izglītība:

SIA "Biznesa Augstskola Turība". Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs.
SIA "Biznesa Augstskola Turība". 5.profesionālās kvalifikācijas līmenis jurisprudencē.