Līdzekļu ekonomija

Sacco - Līdzekļu ekonomija

Speciālistu kompetence

Sacco - Speciālistu kompetence

Datu drošība un konfidencialitāte

Sacco - Datu drošība un konfidencialitāte

Jūsu priekšrocības izmantojot grāmatvedības pakalpojumus, nevis algojot grāmatvedi uzņēmumā:

  • nav jāmaksā nodokļi par grāmatveža atalgojumu;
  • nav jānodrošina grāmatvedim darba vieta ar biroja tehniku un licenzētām programmām;
  • nav jāiegulda līdzekļi grāmatveža zināšanu aktualizācijā;
  • maksājot par grāmatvedības pakalpojumiem, Jums ir tiesības pievienotās vērtības nodokli atskaitīt kā priekšnodokli;
  • mēs uzņemamies pilnu atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  • grāmatvedības pakalpojumi tiek nodrošināti nepārtraukti, to neietekmē grāmatvežu maiņa vai atvaļinājumi;
  • mūsu speciālistiem ir plašākas zināšanas dažāda veida uzņēmējdarbības sfērās, kā arī notiek informācijas apmaiņa grāmatvežu ikdienas saskarsmē par jauninājumiem un aktualitātēm;
  • apdrošināta profesionālā uzņēmējdarbība.